ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ

Share this:


dli.ernet.in ( digital library of  India) website ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೆಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಿನಲ್ಲಿ save ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಲಿಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2700 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯ.. ನೀವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ಮಾಹಿತಿ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZLUszempYaEhQdzg
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZSlJBdzBtRHZndGc
ಹಳಹನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZSC1Da0NER1lYeDg
ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ: https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZZG1ZOU8xdmZDeVk
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ: https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZd21TZGFFSWhzUzA
ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಚಾರಗಳು: https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZdUJHRUJxM0JnU0E
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ: https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZVW1uR25BNUxDWVU
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ: https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZZmRBRWxxLVIxWU0
ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZT0lxU1NJYzZZd2s
ಬೌದ್ಧ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLVUhQR3ItRjdLM2M
ಜೈನ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLN3lPQUlpM2xJNjA
ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLTGx3OXhfcy1EdGs
ಭಾಗವತ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkcUTN5N1FpWDQ5cVk
ಮಹಾಭಾರತ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkcWVZXYll0SjVZQkE
ರಾಮಾಯಣ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkcT0Jtc0EwZUZ6VG8
ಚಿಂತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬರಹಗಳು:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkceHBLd1RfZkdwMms
ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZRlVyYlFsT05uVHc
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkcckdORWVJR1RQY1U
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkcS2t2eDNLZUpTMVE
ವೈದ್ಯಕೀಯ:https://drive.google.com/open?id=0B2NVkQVnBAkceXNpQUlIcHlya1U
ವಿಜ್ಞಾನ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZeTRiU0xpNHNDTE0
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZMXE4NXpsU1pqSVU
ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZejFvSXBsVm5yc1U
ಚಿತ್ರಕಲೆ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZX19YM1R5QU5kZGM
ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧೀ:https://drive.google.com/open?id=0B-Gs992hpdBZQ3loakdMVl9OU3c
ಕಾದಂಬರಿ:https://drive.google.com/drive/folders/0BwqzTfOuKk2OMXZmajZuSk5KNDA?usp=sharing
ಕತೆಗಳು:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OZlNmTURUZk9ObmM
ನಾಟಕಗಳು:https://drive.google.com/drive/folders/0B2NVkQVnBAkcQ24wVTY1NzlXNEE?usp=sharing
ಕವನ ಸಂಕಲನ:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OYjhhYjdZMC1xRmM
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OOUxQaV9XblJTblk
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ,  ಹರಟೆ ಹಾಸ್ಯ, ಆತ್ಮಕತೆ:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OSzB3MXlJaVU1SUU
ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧೀ ಗ್ರಂಥಗಳು:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OZktjS2kySHNYMk0
ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ:https://drive.google.com/open?id=0BwqzTfOuKk2OWEFwUHZubUpHb1k
ದ್ವೈತ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLd2J2UDhpNExnUWc
ಅದ್ವೈತ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLcDVMbnBCaDFXZ1U
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLakw1OHQ3Q21FNkE
ಭಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLanJtRE9MOGhRS1k
ಭಗವದ್ಗೀತಾ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLZ0dFRXBlSWxpb0U
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLOTBPbVZFbzV3TWc
ಇತಿಹಾಸ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLT1pjZUdDeUhGT28
ಪುರಾಣ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLZEtnYUpvU2FoQzg
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLWDMwZWpvRVl0cE0
ವೇದೋಪನಿಷದ್:https://drive.google.com/open?id=0B1WabFtfI_aLWEM5RDBoQ1ZFU1U
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ:https://goo.gl/TVF5open

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.