ಕೆನಡಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

Share this:

ಕೆನಡಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
Published: 21 Mar 2018 12:24 PM IST

ರಾಬರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ಓಸ್ಲೋ: ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಣಿತದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 81 ವರ್ಷದ ಗಣಿತ  ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನರ್ ($776,000) ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೇ.22 ರಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
1936 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಂಎಸ್ ಸಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, 1960 ರಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2003 ರಿಂದ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.