ಜ್ಞಾನಕಣಜ ಕ್ವಿಜ್ :- ವಿಷಯ :- ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

Share this:

 ಜ್ಞಾನಕಣಜ ಕ್ವಿಜ್ :-

ವಿಷಯ :- ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ.

ಸಂಗ್ರಹ :- ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ.

1) "ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ" ಯಾರು?
* ಎರಟಾಸ್ತನಿಸ್.

2) "ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ" ಯಾವ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
* 'ಗ್ರೀಕ್' ಭಾಷೆಯ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಗ್ರಪೋಸ್.

3) "ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಾತೃ" ಎಂದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
* ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ.

4) ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?
* ಭೂಮಿ.

5) "ಭೂಮಿಯು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಯಾವ ಗ್ರಹಣ?
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.

6) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು?
* ಆಧುನಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ.

7) 'ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು?
* ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಮೆಗಲನ್.

8) ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?
* ಎರಟಾಸ್ತನಿಸ್.

9) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?
* 8850 ಮೀ.

10) "ನಿಕೋಲಸ್ ಕೊಪರ್ನಿಕಸ್" ಯಾವ ದೇಶದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ?
* ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್.

11) ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಿನ ಯಾವುದು?
* ಜನವರಿ 3.

12) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಅವಧಿ ತಿಳಿಸಿ?
* ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ.

13) "ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸೂರ್ಯನ ನಾಡು" ಯಾವುದು?
* ನಾರ್ವೆ.

14) ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದರಕ್ಕೆ ------- ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
* ಭೂಕವಚ.

15) ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಪದರು ಯಾವುದು?
* ಕೇಂದ್ರಗೋಳ.

16) "ಕೊಲಾಬಾ" ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲು ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
* ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.

17) ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವು?
* ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು.

18) ಜ್ವಾಲಮುಖಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರ ಹರಿಯುವ ಭೂಕವಚದಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ---- ಎನ್ನುವರು?
* ನಾಳ.

19) "ಬ್ಯಾರನ್ ದ್ವೀಪ'' ಎಲ್ಲಿದೆ?
* ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್.

20) "ಬಸಾಲ್ಟ್" ಯಾವ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ?
* ಬಹಿಸ್ಸರಣ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಿಗೆ.

21) ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಗ್ರಪೋಸ್ ಎಂದರೆ -----.
* ಜಿಯೋ - ಭೂಮಿ, 
ಗ್ರಪೋಸ್ - ಅಧ್ಯಯನ/ವಿವರಣೆ.

22) ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಅಕ್ಷದ ಓಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸಿದವನು ಯಾರು?
* ಎರಟಾಸ್ತನಿಸ್.

23) ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿ ತಿಳಿಸಿರಿ?
* ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರವರೆಗೆ.

24) "ಕಾನ್ರಾಡ್ ಸಿಮಾವಲಯ" ಯಾವ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ?
* ಸಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ.

25) ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಗೋಳದಲ್ಲಿ?
* ಕೇಂದ್ರಗೋಳದಲ್ಲಿ.

26) ಭೂಕಂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವದನ್ನು ------ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು?
* ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ/ಸಿಸ್ಮೋಲಜಿ.

27) 26-12-2004 ರಲ್ಲಿ "ಬಂಡಾ ಏಚ್ ಸುನಾಮಿ" ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ?
* ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ.

28) ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು?
* ಅಡ್ಡಅಲೆಗಳು / ಕುಲುಕು ಅಲೆಗಳೆಂದು.

29) ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ "ಕ್ರಕಟೋವ ಪರ್ವತ" ಜ್ವಾಲಮುಖಿಯು ಯಾವ ಜ್ವಾಲಮುಖಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ?
* ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಮುಖಿಗೆ.

30) "ಕೋಟಪಾಕ್ಷಿ" ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಮುಖಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು?
* ಈಕ್ವೆಡಾರ್.

31) ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ವಾಲಮುಖಿಗಳು ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ?
* ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಲಯ.

32) ಜಿಪ್ಸಂ ಯಾವ ಕಣಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ?
* ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕಣಶಿಲೆಗಳಿಗೆ.

33) "ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಮೆಗಲನ್" ಯಾವ ದೇಶದ ಅನ್ವೇಷಣೆಕಾರ?
* ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್.

34) ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ "ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ" (ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ) ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದವನು ಯಾರು?
* ಎರಟಾಸ್ತನಿಸ್.

35) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ತಗ್ಗಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು?
* ಮೃತ ಸಮುದ್ರ (ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 400 ಮೀ ಆಳ).

36) "ಮೃತ ಸಮುದ್ರ" ಕಂಡು ಬರುವುದು ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ?
* ಏಷ್ಯಾ.

37) ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವದನ್ನು ----- ಎನ್ನುವರು?
* ಭೂ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣ / ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ.

38) ಶರತ್ಕಾಲದ ಅವಧಿ ತಿಳಿಸಿರಿ?
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ.

39) ಭೂ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿನ ಕವಚದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ---- ಎಂದು ಕರೆಯುವರು?
* ಮ್ಯಾಂಟಲ್.

40) ಸಾಗರೀಕ ಕವಚವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಲಿಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ---- ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ?
* ಸೀಮಾ.

41) ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ ಯಾವುದು?
* ಟೌ ಟೋನ ಗಣಿ (3.9 ಕಿ.ಮೀ ಆಳ) (ಆಫ್ರಿಕಾ).

42) 'ಸುನಾಮಿ'ಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿರಿ?
* ಸು - ಬಂದರು, 
ನಾಮಿ - ಅಲೆ ಎಂದರ್ಥ.No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.