ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Share this:

1) ಕೆರೆ ಮನೆ ಶಂಭು ಹೆಗಡೆಯವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದರು?

ಎ ಭರತನಾಟ್ಯ

ಬಿ ಯಕ್ಷಗಾನ

ಸಿ ಗಾಯನ

ಡಿ ಕುಚುಪುಡಿ

ಉ: ಬಿ

2) ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ?

ಎ ಓರಿಸ್ಸಾ

ಬಿ ಹರಿಯಾಣ

ಸಿ ಮೇಘಾಲಯ

ಡಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಉ: ಎ

3) ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬುರುವುದೆಲ್ಲಿ?

ಎ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಬಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

ಸಿ ಬೇಳಗಾಂನಲ್ಲಿ

ಡಿ ಯಾವೂದು ಅಲ್ಲ

ಉ: ಬಿ

4) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರೂ?

ಎ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ

ಬಿ ಜಾನ್ ಬುನ್ಯನ್

ಸಿ ಮಿಲ್ಟನ್

ಡಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ

ಉ: ಬಿ

5) ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮೀಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೇ?

ಎ ನವದೆಹಲಿ

ಬಿ ಗುಜರಾತ

ಸಿ ಮುಂಬಯಿ

ಡಿ ಪಂಜಾಬ

ಉ: ಎ

6) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ ಆ್ಯಂಡ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಎ ನವದೆಹಲಿ

ಬಿ ಗುಜರಾತ

ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಡಿ ಶ್ರೀನಗರ

ಉ: ಎ

7) PURA ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆ?

ಎ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಬೀವೃದ್ಧಿ

ಬಿ ಮಹಾನಗರಗಳ ಅಬೀವೃದ್ಧಿ

ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ

ಉ: ಸಿ

8) The time in the clock is 12 : 35, then its mirror image will be

ಎ  10.25

ಬಿ 14.30

ಸಿ 11.20

ಡಿ 11.25

ಉ: ಡಿ      (Sol. 23 : 60 - 12 : 35)

9) AZB : BYC :: CXD : ?

(A) DWE

 (B) DEF

 (C) DFG

(D) DMN

ಉ: ಎ

10) ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ

ಎ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನೂಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ

ಬಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂದಕ್ಕಾಗಿ

ಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ

ಡಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

ಉ: ಸಿ

11) In certain language, if 1 is coded as A, 2 as B, 3 as C, and so on, how is FLOWER coded in that code ?

    (A) 6121523518

    (B) 6121823515

    (C) 6211523518

    (D) 6218123515

   Ans: A In the given code 1 = A, 2 = B. 3 = C,........ 24 = X, 25 = Y, 26 = X So, in FLOWER,  

            F is coded as 6, L as12, O as 15, W as 23, E as 5 and R as 18.

12)  ಭಾರತವು _______ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಎ 70934

ಬಿ 68963

ಸಿ 70835

ಡಿ 71934

ಉ: ಎ

13) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಯಿತು?

ಎ 1980

ಬಿ 1988

ಸಿ 1995

ಡಿ 1989

ಉ: ಡಿ

14) ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಕೋನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

ಎ 2006

ಬಿ 1990

ಸಿ 1999

ಡಿ 2005

ಉ: ಸಿ

15) ಭಾರತದ ಚಹಾ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಎ ಕಲ್ಕತ್ತಾ

ಬಿ ತಮಿಳುನಾಡು

ಸಿ ಗುಜರಾತ

ಡಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ

ಉ: ಎ

16) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ____ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ___ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ

ಎ 10-120

ಬಿ 11-115

ಸಿ 10-115

ಡಿ 11-117

ಉ: ಬಿ

17) 1784ರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನವನ್ನು ____ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ

ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕ

ಬಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ ಹುದ್ದೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ ಜನರಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ

ಸಿ ಇಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೀಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ

ಡಿ ಎ & ಸಿ

ಉ: ಡಿ

18) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಮಹತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು?

ಎ ರೆಗ್ಯುಲೆಂಟಿಗ್ ಶಾಸನ

ಬಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನ

ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ

ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ

ಉ: ಸಿ

19) ಚೋದ್ಯ ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇದು

ಎ ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಬಿ ಆರ್ತನಾದ

ಸಿ ಚಂಬು

ಡಿ ಬಿದಿರ ಕೋಲು

ಉ: ಎ

20) ಅಂಜನ ಇದು _____

ಎ ಗುಣವಾಚಕ

ಬಿ ನಾಮಪದ

ಸಿ ಅವ್ಯಯ

ಡಿ ವಿಶೇಷಣ

ಉ: ಬಿ

21) ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾವೋ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತು ಯಾರೂ

ಎ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ

ಬಿ ಡಾ.ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಡಿ ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಉ: ಸಿ

22) ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ _____ ಕೃತಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ

ಎ ಮಿನಗು ಮಿಂಚು

ಬಿ ದೇವರು

ಸಿ ಹಗಲುಗನಸುಗಳು

ಡಿ ಚಂಡಮಾರುತ

ಉ: ಬಿ

23) ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಕಟ ವೃತ್ತಗಳು ಎಷ್ಟು?

ಎ 6

ಬಿ 8

ಸಿ 5

ಡಿ 4

ಉ: ಎ

24) Devies that make up a computer system that you can see or touch _______

1) Menu

2) Print

3) Software

4) Hardware

Ans: 4

25) What is the shortcut key to "Undo" the last action in a document?

1) Ctrl + X

2) Ctrl + Y

3) Ctrl + Z

4) Ctrl + U

Ans: 3

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.