ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ

Share this:

೧. ಐಸಿ ಚಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಸರು?
A.IBM 7090
B.APPLE 1
C.IBM system/360
D.VAX-10
C✔✔
2. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ?
A. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ
B. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ
C. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆ
D. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭಾಷೆ
A✔✔
೩. ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
A. Optical Scanner
B.Mouse and Designer
C.Light Pen
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ
D✔✔
೪. ಮೊದಲ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವರ್ಷ??
A. 1965
B. 1971
C.1962
D. 1966
A✔✔
5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ??
A. 5.0
B. 5.1
C  5.5
D. 5.3
B✔✔
6. ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಿಳ್ಳುವವರು??
A. Console Operator
B. Programmer
C. People Ware
D. System Analysist
C✔✔
೭. ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ...........
A. ಟೇಪ್
B. ಮುದ್ರಕ
C. ಡಿಸ್ಕ್
D. ಮಾನಿಟರ್
B✔✔
೮. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ನ ಜನಕರಾದ ರೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್ ಸನ್ ರವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು??
A. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
B. ಅಮೆರಿಕ
C. ಚೀನಾ
D. ಜರ್ಮನಿ
B✔✔
೯. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್??
A. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
B. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
D. ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C✔✔
೧೦. ಜಾನ್ ಕಿಲ್ ಬೈ ರವರು ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು??
A. I C Chips
B. Micro Processors 
C. Software Technology
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
೧೧. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್?
A. ಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್
B. ಲೈಲಾ
C. ಟ್ರೋಜನ್
D. ಲ್ಯಾಂಡರ್
A✔✔
೧೨. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
A. COBOL
B. FORTRAN
C. TROGEN
D. BASIC
C✔✔
13. ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ೧೪೦ ಅಡಿಯ ಡ್ರೋಣ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ??
A. ಫೇಸ್ ಬುಕ್
B. ಯಾಹೂ
C. ಗೂಗಲ್
D. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್
A✔✔
೧೪. ಯುನಿಕೋಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ " ನಿರ್ಮಾಣ " ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ??
A.nirfMN
B.NirFmn
C.nIRfmN
D.NirfMn
A✔✔✔ Good
15. ಎಂ ಎಸ್ ಡಾಸ್ ಎಂಬುದು??
A. System Software
B. Application software
C. Bynary software
D. None of the above
A✔✔
16.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು radio ಹಾಗೂ satellite ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ?
A.GPS
B.WAP
C.CDMA
D.GSM
A✔✔
17.ಜಾಲಪುಟಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು?
A.ಎಮ್.ಎಸ್.ವರ್ಡ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್
B.ಎಮ್.ಎಸ್.ಪ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್
C.A & B
D.ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
B✔✔
18.WAN ಹಾರ್ಡವೇರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?
A.ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ ರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಟರ್ ಗಳು
B.ಪರಿವರ್ಧಕ
C.ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಮೊಡೆಮ್ ಗಳು
D.ರಿಫಿಟರ್
A✔✔
೧೯.ಯಾವ ನಿರೂಪಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?
A.ನಕ್ಷತ್ರ
B.ಬಸ್
C.ಉಂಗುರ
D.ಬಲೆ
A✔✔
20.LAN ನಲ್ಲಿ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
A.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್
C.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
D.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B✔✔
21.URL ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ...
A.universal research list
B. Universal resources list
C. Uniform resource locator
D. Uniform research locator
C✔✔
22.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು?
A.URL
B.Web Site
C.Hyperlink
D.Domain name
D✔✔
23.ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂದರೆ...
A.ಜಾಲಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲ
B.ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ
C.ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
D.ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
24.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ/ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪುಟಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು   ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
A. Listservs
B. Webcasts
C. Blogs
D. Subject Directories
C✔✔
25.ನಮ್ಮ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
A.ಡೈಲ ಅಪ್ ಸಂಪರ್ಕ
B.ರೂಟರ್
C.ಹಬ್
D.ಸ್ವಿಚ್
A✔✔

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.