ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ

Share this:

🌗ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು:-

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 1453 ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾನ್ಸ್ ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಯಿತು.

✴️ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಾವಿಕ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಕ್ರಿ.ಶ 1498 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದನು. ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪಿದ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ.

✴️ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ದೊರೆ "ಜಾಮೂರಿನ್"ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವ್ಯಾಪರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

✴️ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕ್ರಿ.ಶ 1500 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಗೋವಾ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.

✴️ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ-ಡಿ-ಅಲ್ಮೇಡಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

✴️ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗವರ್ನರ್ - ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ-ಡಿ-ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

✴️ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ 1961 ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರವರೆಗೆ ಇವರು ಭಾರತದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

🌗ಡಚ್ಚರು:-

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 1602 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಡಚ್ಚ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಯು ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 1605 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣವು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 1759 ರಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರು ಸೋತರು. ಸೋತ ಡಚ್ಚರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಯಿತ

🌗ಬ್ರಿಟಿಷರು:-

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 1600 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿತ್ತು. 

✴️ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ 1608 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೂರತ್ ನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್" ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿತು.

✴️ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

✴️ನಂತರ "ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ" ಜಹಾಂಗಿರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

✴️ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ-ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್, ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಾಗಿತ್ತು.

🌗ಫ್ರೆಂಚರು:-

✴️ ಕ್ರಿ.ಶ 1664 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.

✴️ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿತ್ತು.

✴️ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ 1667 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

✴️ ಪ್ರೆಂಚರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿ.ಶ 1742 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡೂಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಅಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದನು.

 

🌏ಅಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು

🌗ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ (ಕ್ರಿ.ಶ 1746-48):- ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಡೂಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೋತರು.’ಏ ಲಾ ಚಾಪೆಲ್’ ಒಪ್ಪಂದ ಕ್ರಿ.ಶ 1748 ರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

🌗ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ (ಕ್ರಿ.ಶ 1749-1755):- ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಡೂಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವರ ನಡುವೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲೆ ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದನು. ಕ್ರಿ.ಶ 1755 ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

🌗ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ (ಕ್ರಿ.ಶ 1756-1763):- ಈ ಯುದ್ಧವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋತರು. ಮತ್ತು ಈ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ 1763 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಅವನತಿಯಾಯಿತು.

🌗ಅಶೊಕನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ರಾಜುಕರು, ಯುಕ್ತರು, ಮಹಾಮಾತ್ರರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕರು ಇವರು ಅಶೊಕನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ,

✴️ರಾಜುಕರೆಂದರೇ - ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.

✴️ಯುಕ್ತರೆಂದರೇ - ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯಧಿಕಾರಿ.

✴️ಮಹಾಮಾತ್ರರೆಂದರೇ - ಇವರನ್ನು ಧರ್ಮದ ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕನು ನೇಮಿಸಿದ್ದನು.

✴️ಪ್ರಾದೇಶಿಕರೆಂದರೇ - ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

🌗ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ( ಕ್ರಿ.ಶ.1489-168

✴️ಮೂಲ ಪುರುಷ
ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ(1489 - 1510)

✴️ರಾಜಧಾನಿ : ಬಿಜಾಪುರ.
ಧಮ೯ : ಇಸ್ಲಾಂ ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ.
ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ : ಪಶಿ೯ಯನ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ

✴️ನಾಣ್ಯಗಳು : ಚಿನ್ನ ,ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು
ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.

✴️ಕೊನೆಯ ಅರಸ : ಸಿಕಂದರ್ ( 1672 - 86 )

✴️ಶಾಸನ \ ದಾಖಲೆಗಳು : ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಮ ,ಅಲಿನಾಮ,
ಕಿತಾಬಿ ನೌವ್ ರಸ್ ,ಪುತುಹಸ್
ಸುಲತನ್ ಮುಂತಾದವು.

✴️ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರು :
ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ(1489-1510) ,
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ( 1535 - 56) ,
ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ( 1556 - 80 ),
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ।। (1580 - 1626 ) ,
ಮಹಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ( 1626 -56 ).

✴️ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು : ರಾಯಚೂರು , ಬಾಗಲಕೋಟೆ , ಗೋವಾ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಸೋಲಾಪುರ , ಶಿರಾ , ದಾಬೋಲ್ , ಅಥಣಿ.

✴️ಆಡಳಿತ : ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ದಬೀರ್ ,ನಾಜಿರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ , ಸದರ್ ಜಹಾನ್ , ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಜ್೯ಗಳಿದ್ದರು.

✴️ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತರಫ್ ಮತ್ತು ಪರಗಣ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂಕಂದಾಯವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ 1\8 ನೇ ಭಾಗಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ , ಮನೆ ತೆರಿಗೆ , ಸಂತೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು.

✴️ವಕೀಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಮೀರ್ ಇ ಜುಮ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ದಬೀರ್ , ನಾಜಿರ್ , ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡದೆ ಜಾಗೀರು ಇಕ್ತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತರಫ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತರಫ್ ದಾರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಕನ್ನಡ:
🌗ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು  (ಕ್ರಿ.ಶ 985 - 1346) :

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲ ಪುರುಷ  : ಸಳ.

✴️ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ : ಹಳೇಬೀಡು ಅಥವಾ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರವಾಗಿತ್ತು.

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ : ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ (1108-1152)

✴️ಬೇಲೂರಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮತ್ತು ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ.

🌗ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಕಲಚೂರಿಗಳು  (ಕ್ರಿ.ಶ 1156 - 1183)

✴️ಕೇವಲ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ  ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಕಲಚೂರಿಗಳು ಬಿಜ್ಜಳ (1156-1168) ನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದರು.

✴️ಹೆಸರಾಂತ ಸಮಾಜ ಸುಧಾಕರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

🌗ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು (ಕ್ರಿ.ಶ 973-1156 ಹಾಗೂ 1183-1200)

✴️ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ

✴️ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ : ಕಲ್ಯಾಣ

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ : 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ (1076-1126)

✴️1156 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರ ದೊರೆಗಳು ಪುನಃ 1183 ರಿಂದ 1200 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದರು.

🌗ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು  (ಕ್ರಿ.ಶ 345 - 540) :

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ : ದಂತಿದುರ್ಗ

✴️ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ :  ಮಾನ್ಯಖೇಟ ಅಥವಾ ಮಾಲಖೇಡವಾಗಿತ್ತು.

✴️ಇವರ ಲಾಂಛನ : ಗರುಡ

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ   ದೊರೆ :ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ (814-878)

✴️ಕ್ರಿ.ಶ 851 ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ನು ಇವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು.

🌗ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು (ಕ್ರಿ.ಶ 500- 757) :

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ  :  ಜಯಸಿಂಹ

✴️ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ  : ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ವಾತಾಪಿ (ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ)

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ದೊರೆ :  ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ (609-642)
✴️ಇವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ  : ವರಹ.

✴️ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ :  ಚೀನಾದ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕ  ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್.

🌗ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು  (ಕ್ರಿ.ಶ 350- 999)

✴️ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾದವರು ಗಂಗ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು.

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಮೊದಲ ದೊರೆ : ದಡಿಗ (350 -400)

✴️ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ :  ಕೋಲಾರ ಬಳಿಯ ಕುವಲಾಲ

✴️ಇವರ ಎರಡನೆಯ ರಾಜಧಾನಿ : ತಲಕಾಡು

✴️ತಲಕಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು  :  ತಲವನಪುರ.

✴️ಇವರ ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ :  ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಳಿಯ ಮಾಕುಂದ

✴️ಇವರ ಲಾಂಛನ : ಆನೆ(ಮದಗಜ)

✴️ಈ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ದೊರೆ : ದುರ್ವಿನೀತ (540-600)

✴️ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಗಂಗರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.

✴️ ಚಾವುಂಡರಾಯನು 4ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

By ಸಾಗರ್ ಹೈರಿಗೆ

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.