ಪ್ರಮಾಣವಚನ & ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು

Share this:

ಪ್ರಮಾಣವಚನ &
ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು
==============

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
(The President)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
==============

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
(Vice President)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ರಾಜಿನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
==============

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
(Prime Minister)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
===============

ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್
(Lok Sabha Speaker)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್
===============

ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್
(Deputy Speaker of Lok Sabha)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್
===============

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
(Chief Election Commissioner)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
===============

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್
(Attorney General)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
===============

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು
(CAG- Comptroller and Auditor General).

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್
(Solicitor-General).

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಛೇರ್ಮನ್
(Chairman, Public Service Commission).

ಪ್ರಮಾಣವಚ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
=================

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಛೇರ್ಮನ್
(Chairman, Planning Commission)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು
(Members, Planning Commission)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
=================

ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್
(Governor, RBI )

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
(Chief Minister )

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು
================

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
(Chief Justice of High Court).

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ
ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
(Other Judges of High Court ).

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
================

ಅಡ್ವೋಕೇಟ್
ಜನರಲ್
(Advocate General)

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು 
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು.
================

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್
(Accountant General )

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಭೋದಿಸುವವರು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವದು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು
================


Notes By : Kannada Kanaja Android App
(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ "Kannada Kanaja" ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ )
App Download Link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.kkmwqsomnbaruonjfshgtxqbldlvpvjhzaeiitxey 

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.