ಎಟಿಜಿಎಂ ನಾಗ್ ಮರುಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ

Share this:

ಎಟಿಜಿಎಂ ನಾಗ್ ಮರುಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿರೋಧಿ-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು (ATGM) ನಾಗ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಎಟಿಎಂಜಿ ನಾಗ್

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಐಜಿಎಂಡಿಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಐದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗ್ ನಾಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಟಿಎಂಜಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು "ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಮರೆತು" ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 500m ನಿಂದ 4 ಕಿಮೀ (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿ) ಮತ್ತು 7-10 ಕಿಮೀ (ವಾಯು-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರಾಡಾರ್ (ಐಆರ್ಆರ್) ಅನ್ವೇಷಕನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಗೃಹಗಾಹಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ​​ಮತ್ತು ಇತರ ಅತೀವವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಯು-ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಎನ್ಎಜಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಡಾವಣಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಗ್ (ಹೆಲಿನಾ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧ್ರವ್ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳಕಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (ಎಎಲ್ಎಚ್) ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ರುದ್ರ ದಾಳಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಾಗ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಾಹಕದ (ನಾಮಿಕಾ) ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.