ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ

Share this:


ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018
12 ಗುರುತಿಸಲಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಎಸ್) ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

12 ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಶಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು (IT & ITeS), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೇವೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಆಡಿಯೋ ವಿಷುಯಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳು , ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕರಡು ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿ / ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸಿಒಎಸ್) ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ವಲಯದ ಆಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು 5000 ಕೋಟಿಗಳು. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಧಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಹತ್ವ

ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಜಾಗತಿಕ ಸೇವಾ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲು 2015 ರಲ್ಲಿ 3.1% ರಷ್ಟಿದ್ದರಿಂದ 2015 ರಲ್ಲಿ 3.3% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 4.2% ನಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು 2022 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ (GVA) 53 2015-16 ರಲ್ಲಿ (ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 61%).

ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೂರು (3) ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು (7) ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಒಸಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ನೊಡಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಐಪಿಪಿ), ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತರುವಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.