ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ.

Share this:

* ಜ್ಞಾನಕಣಜ ಕ್ವಿಜ್ :-

ವಿಷಯ :- #ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ.

ದಿನಾಂಕ :- 06/01/16.

1) ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ----- ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 * ಸೇವಾ.

2) 17 & 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?
 * ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.

3) GDP ವಿವರಿಸಿರಿ?
 * Gross domestic production.

4) ಪುರಾತನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ---- ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು?
 * ಕೃಷಿ.

5) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ?
 * ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ.

6) 'ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ' ಎಂದು ಯಾವ ವಲಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
 * ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ.

7) 'ಸೋನಿ' ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ?
 * ಜಪಾನ್.

8) "ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದವರು ಯಾರು?
 * ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ.

9) 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್' ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
 * 1988 ರಲ್ಲಿ.

10) ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇನು?
 * 1,91,791 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.

11) 2011 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವೇನು?
 * ಶೇ 75.6 '/.

12) 'ಮನಿ' ಎಂಬ ಪದವು ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
 * ಮೊನೆಟ ಜುನೊ.

13) 'ಮೊನೆಟ ಜುನೊ' ಯಾರ ದೇವತೆ?
 * ರೋಮನ್ನರ.

14) ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ರುಪ್ಯಾ' ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
 * ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಎಂದರ್ಥ.

15) 1969 :14 :: 1980:----
 * 6 (ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು).

16) ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ : ದ.ಕೋರಿಯಾ :: ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ : -----.
 * ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.

17) ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು?
 * ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.

18) 'ಶ್ರಮವಿಭಜನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಡಂಸ್ಮಿತ್ ರ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ?
 * ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಪತ್ತು (1776).

19) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ?
 * 587 ಮಿಲಿಯನ್.

20) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ----- ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
 * ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ.

21) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ "ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ದತಿ"ಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
 * 1976. (ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ).

22) 14 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು?
 * 1986 ರ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ.

23) ಭಾರತದ ನಿರ್ಯಾತ (ರಪ್ತು) ಮತ್ತು ಆಯಾತ (ಆಮದು) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು?
 * ಏಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.

24) ಆಯಾತ ನಿರ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು?
 * 1982 ರಲ್ಲಿ.

25) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
 * 1875 ರಲ್ಲಿ

26) ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 1773 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿತು?
 * ಲಂಡನ್.

27) "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ" ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
* ಮರ್ಕಟಸ್.

 28) ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1986 ರಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ'ಯನ್ನುಅಂಗಿಕರಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು?
 * 1987 ರಲ್ಲಿ.

29) AAA ವಿವರಿಸಿರಿ?
 * American Accounting Association.

30) "ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದವರು ಯಾರು?
 * ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಎಫ್. ಹಾರ್ಟಲಿ.

31) ಜಮ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ----- ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
 * ಖಾತೆ.

32) ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ 'ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ 'ಬ್ಯಾಂಕೋ' ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
 * ಇಟಲಿ.

33) RMSA ವಿವರಿಸಿರಿ?
 * ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ.

34) ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
 * 2009 ರಲ್ಲಿ.(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್)

35) ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
 * ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರಲ್ಲಿ.

36) ಶಿಕ್ಷಣ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?
 * ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸು ಎಂದರ್ಥ.

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.